זוהר לישראל
אדיר במרום
הרב מרדכי שריקי
אדיר במרום
תורת הגאולה והמשיחים לרמח"ל "קנאת השם צבאות"

 תורת הגאולה והמשיחים לרמח"ל  "קנאת השם צבאות"
זוהר ארמית עברית לקריאה משותפת

זוהר ארמית עברית לקריאה משותפת
זוהר בעברית לקריאה משותפת

זוהר בעברית לקריאה משותפת
חדש-לימוד דף הזוהר "הסולם" היומי הרב יובל אשרוב

   חדש-לימוד דף הזוהר "הסולם" היומי הרב יובל אשרוב
נהר שלום
ישיבת המקובלים
נהר שלום
אור הסולם
פירוש הסולם על הזוהר
אור הסולם
חשיבות ספר הזוהר
מדברי הרמח"ל
חשיבות ספר הזוהר
זוהר על ספר התהילים

זוהר על ספר התהילים
daily zohar

daily zohar
תיקון חצות
קובץ להורדה
תיקון חצות
חז"ל על הזוהר "אור הזוהר"
סגולות וישועות
חז"ל על הזוהר "אור הזוהר"
בסוד הדברים -הרב יובל הכהן אשרוב
הפצת חכמת הקבלה
בסוד הדברים -הרב יובל הכהן אשרוב
מכון רמח"ל הרב מרדכי שריקי
תורת הגאולה והמשיחים תיקון עולם
מכון רמח"ל הרב מרדכי שריקי
מתוק מדבש
לימוד סודות התורה ע"פ ה"מתוק מדבש" והחסידות
מתוק מדבש
ספר הילולא דרשב"י
סדר הלימוד ליל ל"ג בעומר
ספר הילולא דרשב"י
מפעל הזוהר העולמי
לימוד היומי
מפעל הזוהר העולמי
זוהר לישראל

הפוך לדף הבית

Bookmark and Share

לצפיה בוידאו

לצפיה בוידאו

לצפיה בוידאומעלת לימוד ספר הזוהר הקדוש - הרב יובל אשרוב

חדש! לרכישת הספר "תיקוני זוהר תינינא" במהדורת כיס במחיר סמלי של 20 ₪ בלבד
יסוד עולם ירושלים

תאריכי סיום ספר הזוהר-"היכל מסיימי הזוהר"

רשימת מסיימי ותאריכי סיום ספר הזוהר:  "למען תיקון השכינה ולתיקון כל ישראל"

 סיום-1- ביום שלישי כ"ה באדר א' תשע"א. 1/3/2011 .מסיים הזוהר מאיר בראל ( בן לולו) מירושלים - ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-2- ביום ראשון ג' באדר התשע"ב .26/2/2012 .מסיים הזוהר יובל מאיר בן רחל בארץ ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-3- ביום שני בערב י"ב בטבת תשע"ג . 24/12/2012 . מסיים הזוהר אשר בן לולו -בלוד-לעילוי נשמת דוד בן לולו בן שוליקה ש.נ.ל.ב.ע. ב- י"ב בטבת תשס"ה - ערב שבת פרשת ויחי-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-4-ביום שלישי ל' במנחם אב ראש חודש אלול תשע"ג 6/8/2013 -מסיימי הזוהר-עם ישראל-למען תיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום -5- ביום שלישי ד' באדר א' תשע"ד 4/2/2014 -מסיימי הזוהר-עם ישראל -למען תיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום - 6 - ביום ראשון י' בסיוון תשע"ד - 8/6/2014 -מסיימי הזוהר שמעון וחיים שריקי-בית רמח"ל -הר נוף ירושלים -ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום - 7 - ביום רביעי ט"ו באלול תשע"ד -10/9/2014 - מסיימי הזוהר אנשי חברת "מוריה" -ירושלים-ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום - 8 - ביום שלישי י' בכסלו תשע"ה - 2/12/2014 - מסיימי הזוהר-עם ישראל-למען תיקון השכינה ולתיקון עם ישראל.

סיום - 9 - ביום שני -כ"ז בשבט תשע"ה - 16/2/15 - מסיימי הזוהר-עם ישראל-למען תיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום -10- ביום שלישי -ט"ז באייר תשע"ה-5/5/2015 -אורי זאב בן גילת-לעילוי נשמתם של כל עם ישראל לדורותיו.-חיבת ציון-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-11-ביום ראשון-י"ח בתמוז תשע"ה - 5/7/15 - אורי זאב בן גילת שורצמן-לגאולתם של עם ישראל ברחמים-חיבת ציון-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-12-ביום השישי-י"ג באלול תשע"ה - 28/8/15-יום הילולות הבן איש חי זצ"ל-בגדאד עיראק-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-13-ביום חמישי-ט"ז בחשון תשע"ו- 29/10/15 - מסיימי הזוהר-עם ישראל-למען תיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-14- ביום שישי-ו' בטבת תשע"ו-18/12/15-ערב הילולת רבי משה דוד וואלי זצ"ל-פאדובה איטליה-מסיימי הזוהר-עם ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-15-ביום שני-כ"ט בשבט תשע"ו-8/2/16-ערב ר"ח אדר א'-אורי זאב בן גילת שורצמן-לגאולתם של עם ישראל ברחמים-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-16-ביום ראשון-י"ז באדר ב' תשע"ו-27/3/16-אורי זאב בן גילת שורצמן-מושב חיבת ציון-לרפואתם של כל חולי ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

סיום-17-ביום רביעי-י"ז באייר-תשע"ו-25/5/16 ערב הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל-מירון ישראל אורי זאב בן גילת ובצלאל שוורצמן -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום בפעם ה-12 של ספר הזוהר בעברית- יום רביעי-י"ז באייר-תשע"ו-25/5/16 ערב הילולת רשב"י לתיקון השכינה ועם ישראל.

* סיום בפעם ה-4 של ספר הזוהר ארמית/עברית -יום ראשון-ל בניסן-תשע"ו-8/5/16 יום הילולת רבי חיים ויטל זצ"ל-דמשק סוריה תלמיד האר"י זצ"ל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום בפעם ה-13 של ספר הזוהר בעברית -יום חמישי ערב כ"ה בסיון-תשע"ו-30/6/16 יום הילולת הרב מרדכי אליהו זצ"ל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום -18-ח"י -ביום רביעי ל' בסיון תשע"ו-6/7/16 ערב הילולת יוסף הצדיק זצ"ל-שכם-לתיקון השכינה ולתיקון עם ישראל.

* סיום בפעם ה-14 של ספר הזוהר בעברית-יום שלישי ה' באב תשע"ו-9/8/16 יום הילולת האר"י הקדוש זצ"ל-צפת ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום-19-ביום ראשון י' באב תשע"ו-צום תשעה באב-יום ראשון-14/8/16 -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום-5 זוהר ארמית/עברית י"ח באלול תשע"ו-21/9/16 יום הילולת "בעל התניא"- האדיטש אוקריאנה-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום-ה-  15 לזוהר בעברית יום השישי י"ב באלול תשע"ו-16/9/16 ערב פרשת כי תצא-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל. 

* סיום-20-במוצ"ש כ"ב אלול תשע"ו-פרשת כי תבוא -25/9/2016 -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום-ה-16 לזוהר בעברית-ערב יום כיפור תשע"ז -11/10/16-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום-ה-21 לזוהר בארמית-יום השישי כ"ו בתשרי תשע"ז-28/10/16-לעילוי נשמת יגאל ניסים פסו וחייליו שנפלו בקרב בהר החרמון בבשן-גולן.

* סיום-ה-17 לזוהר בעברית-יום שלישי ז' בחשון תשע"ז-8/11/12-יום "ברך עלינו" ו"טל ומטר"-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל

* סיום-ה-22 לזוהר בארמית-יום רביעי ז' בכסלו תשע"ז-7/12/16-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום-ה-23 לזוהר בארמית-יום ראשון י"ז בטבת תשע"ז-15/1/17-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל

*סיום-ה-18 לזוהר בעברית-יום ראשון ג' בטבת תשע"ז-1/1/17-זאת חנוכה-יום ההילולא של רבי דוד בן ברוך אזוג במרוקו-טרודאנת.

* סיום-ה-6 לזוהר בארמית/עברית-יום שלישי ד' בשבט תשע"ז-31/1/17-יום ההילולא של הבבא סאלי-ישראל אביחצירא-נתיבות ישראל-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום-ה-19 לזוהר בעברית-יום חמישי י"ד בשבט תשע"ז-9/2/17-הילולא של רבי יצחק אביחצירא-מרוקו-טולל- מחבר "אעופה אשכונה" -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

*סיום ה-24 לזוהר בארמית-יום שני י"ז בשבט התשע"ז-13/2/17-הילולא של הרב"ך רבי בנימין הכהן ויטאלי  תלמיד הרמ"ז ורבו של הרמח"ל וטו"ב בשבט הוא יום יסוד החבורה הקדושה של הרמח"ל בשנת התצ"א-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל.

* סיום ה-25 לזוהר בארמית-יום שני כ"ב באדר התשע"ז-20/3/17 -לעילוי נשמת מרים צרפתי בת רוחמה-כ"ב באדר ב' יום פטירתה.

* סיום ה-20 לזוהר בעברית-יום השישי ד' בניסן התשע"ז-31/3/17 -יום הרביעי בפרשת הנשאים-נשיא לבני ראובן -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-26 (שם הויה) לזוהר בארמית -יום ראשון ד' באייר תשע"ז -30/4/17-יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל -לעילוי נשמותיהם הקדושות של חללי המחתרות,צבא הגנה לישראל,כוחות הביטחון והחללים שמקום קבורתם לא נודע.

* סיום ה- 27 לזוהר בארמית-יום ראשון י' בסיון תשע"ז - 4/6/17 - לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה- 7 לזוהר בארמית/עברית- מוצ"ש פרשת "בהעלותך את הנרות"- י"ז בסיון תשע"ז - 10/6/17-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-21 לזוהר בעברית-יום חמישי ז' בסיון תשע"ז-1/6/17 - אסרו חג של שבועות - לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-28 לזוהר בארמית - יום ראשון ט"ו בתמוז תשע"ז -9/7/17 - יום ההילולה של " אור החיים הקדוש" רבי חיים בן עטר.   לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-22 לזוהר בעברית -יום שלישי י"ז בתמוז תשע"ז -11/7/17 - תחילת המצור וחורבן המקדש וירושלים עיה"ק תובב"א. לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-29 לזוהר בארמית -יום שלישי  ראש חודש א' באלול תשע"ז -22/8/17- מסיימים כולל חצות "איש חיל" של הרב דוד בר ששת -רמת שלמה ירושלים-למען תיקון השכינה,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה- 23 לזוהר בעברית-רביעי כ"ט באלול -ערב ראש השנה תשע"ח-20/9/17 -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך-ולשנה טובה ומתוקה לעם ישראל.

* סיום ה-8 לזוהר בארמית/עברית -יום ראשון ד' בתשרי-צום גדליה בן אחיקם -תשע"ח -24/9/17 -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-30 לזוהר בארמית -יום ראשון ג' חוהמ"ס -יח' בתשרי תשע"ח-8/10/17-יום ההילולה של רבי נחמן מברסלב -לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-31 לזוהר בארמית - יום רביעי י"א בחשון תשע"ח 29/11/17 -יום ההילולה של רחל אימנו עליה השלום-לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-24 לזוהר בעברית - יום רביעי ב' בטבת נר שמיני -זאת חנוכה תשע"ח 20/12/17 - לתיקון השכינה ולתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

*סיום ה-32 לזוהר בארמית - יום שישי י"א בטבת תשע"ח  ערב פרשת "ויחי יעקב" -29/12/17 - לעילוי נשמת רבי דוד בן לולו      ( י"ב בטבת) בן שוליקה ומסעוד ז"ל.לתיקון השכינה ,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-33 לזוהר בארמית - יום רביעי י"ד בשבט תשע"ח -יום ההילולא של רבי יצחק אביחצירא בעל "אעופה אשכונה" אשר קבור בטוללאל במרוקו (30/1/18) לתיקון השכינה,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-9 לזוהר ארמית/עברית - יום השישי כ"ד בשבט תשע"ח -9/2/18 -ערב פרשת משפטים -לתיקון השכינה ,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

* סיום ה-34 לזוהר בארמית-יום שלישי י"ט באדר תשע"ח -6/3/18 -יום ההילולא של מרת פיגא בת אדל בת הבעש"ט זצ"ל אמו של רבי נחמן מברסלב זצ"ל -לתיקון השכינה,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה-25 לזוהר בעברית -יום השישי כ"ב באדר תשע"ח -9/3/18- יום הפטירה של מרים צרפתי בת רוחמה -לעילוי נשמתה. - לתיקון השכינה,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה-35 לזוהר בארמית -יום שני ג' באייר תשע"ח-17/4/18 (י"ח לעומר) -ערב יום הזיכרון לחללי צ.ה.ל. ומערכות ישראל-לתיקון השכינה,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה-26 לזוהר בעברית-יום חמישי ה' באייר תשע"ח -19/4/18( כ' לעומר) -יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל -לתיקון השכינה,תיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה-36 לזוהר בארמית-יום רביעי ב' בסיון תשע"ח 16/5/18 הילולת בניהו בן יהוידע זיע"א -לתיקון השכינה,לתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה-10 לזוהר ארמית/עברית-יום חמישי בערב כ"ה בסיון תשע"ח -7/6/18 - הילולת הרב מרדכי אליהו זצ"ל -לתיקון השכינה,לתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה-27 לזוהר בעברית-יום השישי כ"ה בסיון תשע"ח-8/6/18 - ערב הילולת התנא יהונתן בן עוזיאל -כ"ו בסיון-לתיקון השכינה,לתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה-37 לזוהר בארמית -יום שלישי ה' באייר תשע"ח -17/7/18 -הילולת האר"י הקדוש זיע"א -לתיקון השכינה,לתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.

סיום ה- 28 לזוהר בעברית - יום ראשון י' באב (תשעה באב נדחה) תשע"ח-22/7/18 -לתיקון השכינה,לתיקון כל ישראל ולגילוי יחודו של השם יתברך בעולם.
סיום קריאת
ספר הזוהר
42 פעמים

תפילה לסיום
ספר הזוהר461תיקוני זוהר תניינא

אפליקציה

בעלי אתרים

אתר זה נוסד
בח"י באייר, ל"ג בעומר
תש"ע 2010

עלה לאויר העולם
ט' באב תש"ע

ראשי | אודותינו | צור קשר
עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לזוהר לישראל